kosten

An van den Berg

06 - 14 57 30 95

Het tarief van het mentorschap is landelijk vastgesteld door het LOVCK (Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton) en bedraagt in 2015:

 

  • Een jaarvergoeding van maximaal €  1.103,70-.

  • De jaarbeloning voor jongeren van achttien tot en met drieentwintig jaar oud die gedragsproblemen en hulpverlening hebben of gehad hebben is € 1.428,30-.

  • Uurloon € 64,90 (inclusief forfaitaire component voor onkosten) voor vooraf goedgekeurde werkzaamheden.

  • Eenmalig intake maximaal € 519,40-.

  • Het regelen van een verhuizing €  324,60-.

  • Beheer PGB € 486,90

 

Deze bedragen zijn exclusief 21% BTW.

 

De kosten zijn voor rekening van de cliënt. Mocht de cliënt dit bedrag niet kunnen betalen dan kunnen de kosten worden betaald door de bijzondere bijstand van de gemeente.